นพ.วัลลภ อนันต์โรจน์วงศ์

นพ.วัลลภ อนันต์โรจน์วงศ์

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์เอ็กซ์เรย์
 • เฉพาะทาง
  รังสีวินิจฉัย
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2524

  แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • 2531

  วุฒิบัตร สาขารังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลศิริราช

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.วัลลภ อนันต์โรจน์วงศ์

วันจันทร์
 • 07.00 - 16.00 น.
วันอังคาร
 • 07.00 - 16.00 น.
วันพุธ
 • 07.00 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดี
 • 07.00 - 16.00 น.
วันศุกร์
 • 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์