นพ.วิจิตร พานิชยธรรม

นพ.วิจิตร พานิชยธรรม

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์สูตินรีเวช, ศูนย์โรคเฉพาะสตรี และศัลยกรรมผ่านกล้อง
 • เฉพาะทาง
  สูติ-นรีเวช
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2531

  แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • 2535

  วุฒิบัตร สาขาสูตินรีเวช มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.วิจิตร พานิชยธรรม

วันจันทร์
 • 09.00 - 17.00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
 • 09.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี
 • 09.00 - 17.00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
 • 09.00 - 12.00 น.

หมายเหตุ

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดแพทย์ล่วงหน้าที่ ศูนย์สูตินรีเวช  1792 ต่อ 3235 หรือ 3236