นพ.วุฒิพงศ์  วุฒิพฤกษ์

นพ.วุฒิพงศ์ วุฒิพฤกษ์

 • ความชำนาญพิเศษ
  อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์อายุรกรรม, คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
 • เฉพาะทาง
  อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2543

  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2551

  วุฒิบัตรเฉพาะทาง สาขาอายุรศาสตร์หัวใจ วชิรพยาบาล

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.วุฒิพงศ์ วุฒิพฤกษ์

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์