นพ.ศรุต วรานุชิตกุล

นพ.ศรุต วรานุชิตกุล

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์กระดูกและข้อ
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2556

  ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลศิริราช ศิริราชพยาบาล

 • 2560

  วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศิริราช ศิริราชพยาบาล

 • เรียนต่อ Fellow Foot ankle ศิริราชพยาบาล (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ อนุสาขาการผ่าตัดเท้าและข้อเท้า)

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.ศรุต วรานุชิตกุล

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์