นพ.ศาศวัต วิริยะประสิทธิ์

นพ.ศาศวัต วิริยะประสิทธิ์

 • ความชำนาญพิเศษ
  อายุรแพทย์เฉพาะทางเรื่องทางเดินอาหารและตับ
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  คลินิกระบบทางเดินอาหารและตับ, ศูนย์อายุรกรรม
 • เฉพาะทาง
  อายุรกรรมทั่วไป
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2549

  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2555

  วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2559

  วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.ศาศวัต วิริยะประสิทธิ์

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
 • 08.00 - 12.00 น.