นพ.ศิษฎา หาญสุรนันท์

นพ.ศิษฎา หาญสุรนันท์

 • ความชำนาญพิเศษ
  อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์อายุรกรรม, คลินิกมะเร็ง
 • เฉพาะทาง
  อายุรกรรมทั่วไป
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2553

  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปี 2553

 • 2559

  วุฒิบัตร สาขาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 • 2561

  วุฒิบัตร สาขาอายุศาสตร์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.ศิษฎา หาญสุรนันท์

วันจันทร์
 • 09.00 - 16.00 น.
วันอังคาร
 • 09.00 - 17.00 น.
 • 17.00 - 20.00 น.
วันพุธ
 • 09.00 - 17.00 น.
 • 17.00 - 20.00 น.
วันพฤหัสบดี
 • 07.00 - 16.00 น.
วันศุกร์
 • 07.00 - 16.00 น.
วันเสาร์
 • 07.00 - 16.00 น.
วันอาทิตย์

หมายเหตุ

วันที่ 4,18,25 มีนาคม 2566 ออกตรวจ 07.00 -16.00 น.

วันที่ 11 มีนาคม 2566 ออกตรวจ 07.00 -13.00 น.

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดแพทย์ล่วงหน้าที่ ศูนย์อายุรกรรม และ คลินิกมะเร็ง 1792 ต่อ 1159, 1160