นพ.สุภาพงษ์ เอี่ยมอัครวิทย์

นพ.สุภาพงษ์ เอี่ยมอัครวิทย์

 • ความชำนาญพิเศษ
  อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์อายุรกรรม, คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
 • เฉพาะทาง
  คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
 • ภาษา
  ไทย-อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2557

  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล
  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 • 2563

  วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป วชิรพยาบาล
  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 • 2566

  วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ วชิรพยาบาล
  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.สุภาพงษ์ เอี่ยมอัครวิทย์

วันจันทร์
วันอังคาร
 • 08:00-17:00 น.
วันพุธ
 • 08:00-17:00 น.
วันพฤหัสบดี
 • 08:00-17:00 น.
วันศุกร์
 • 08:00-17:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

หมายเหตุ

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566  ออกตรวจ  07:00 – 16:00 น.

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดแพทย์ล่วงหน้าที่ ศูนย์อายุรกรรม  1792 ต่อ 1159, 1160