นพ.สุรศักดิ์ ประชาพิพัฒน์

นพ.สุรศักดิ์ ประชาพิพัฒน์

 • ความชำนาญพิเศษ
  ศัลยกรรมโรคกระดูกและข้อ
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์กระดูกและข้อ
 • เฉพาะทาง
  มะเร็งกระดูก
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2553

  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2560

  วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.สุรศักดิ์ ประชาพิพัฒน์

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์