นพ.อนุทัศน์ โรจนกิจ

นพ.อนุทัศน์ โรจนกิจ

  • ประจำคลินิกและศูนย์
    ศูนย์กระดูกและข้อ
  • เฉพาะทาง
    ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  • ภาษา
    ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

  • 2524

    แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  • 2531

    วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.อนุทัศน์ โรจนกิจ

วันจันทร์
  • 08.00 - 17.00 น.
วันอังคาร
  • 08.00 - 17.00 น.
วันพุธ
  • 08.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี
  • 08.00 - 17.00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

หมายเหตุ

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดแพทย์ล่วงหน้าที่ ศูนย์กระดูกและข้อ  1792 ต่อ 3103