นพ.อาทร ตั้งจิตวัฒนากร

นพ.อาทร ตั้งจิตวัฒนากร

 • ความชำนาญพิเศษ
  อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์อายุรกรรม, คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
 • เฉพาะทาง
  อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2552

  แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2558

  วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2562

  วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลศิริราช

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.อาทร ตั้งจิตวัฒนากร

วันจันทร์
 • 17.00 - 07.00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
 • 08.00 - 17.00 น.
 • 17.00 - 07.00 น.
วันอาทิตย์