นพ.อุดม มหาวงศ์ตระกูล

นพ.อุดม มหาวงศ์ตระกูล

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 • เฉพาะทาง
  สูติ-นรีเวช
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2530

  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2536

  วุฒิบัตร สาขาสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.อุดม มหาวงศ์ตระกูล

วันจันทร์
 • 08.00 - 17.00 น.
วันอังคาร
 • 08.00 - 17.00 น.
วันพุธ
 • 08.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี
 • 08.00 - 17.00 น.
วันศุกร์
 • 08.00 - 17.00 น..
วันเสาร์
 • 08.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์