นพ.อุเทน เกตุแก้วสุวรรณ

นพ.อุเทน เกตุแก้วสุวรรณ

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์กระดูกและข้อ
 • เฉพาะทาง
  กระดูกและข้อ
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2557

  ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล

 • 2564

  วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชวิถี

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.อุเทน เกตุแก้วสุวรรณ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์