นพ.เกรียงศักดิ์ วัฒนาสวัสดิ์

นพ.เกรียงศักดิ์ วัฒนาสวัสดิ์

 • ความชำนาญพิเศษ
  อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์อายุรกรรม, คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
 • เฉพาะทาง
  อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2544

  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2552

  วุฒิบัตรเฉพาะทาง สาขาอายุรศาสตร์หัวใจ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.เกรียงศักดิ์ วัฒนาสวัสดิ์

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์