พญ.เกศนภา หงษ์ดำเนิน

พญ.เกศนภา หงษ์ดำเนิน

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์เอ็กซ์เรย์
 • เฉพาะทาง
  รังสีวินิจฉัย
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2546

  ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • 2552

  วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวินิจฉัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางออกตรวจแพทย์

พญ.เกศนภา หงษ์ดำเนิน

วันจันทร์
 • 08.00 - 17.00 น.
วันอังคาร
 • 08.00 - 17.00 น.
วันพุธ
 • 08.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี
 • 08.00 - 17.00 น.
วันศุกร์
 • 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์
 • 07.00 - 16.00 น.
วันอาทิตย์