นพ.ไพฑูรย์ อนันต์

นพ.ไพฑูรย์ อนันต์

 • ความชำนาญพิเศษ
  โสค ศอ นาสิก
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  คลินิกหู คอ จมูก
 • เฉพาะทาง
  โสค ศอ นาสิก
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2539

  แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • 2545

  วุฒิบัตร สาขาโสค ศอ นาสิก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.ไพฑูรย์ อนันต์

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
 • 08.00 - 12.00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

หมายเหตุ

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดแพทย์ล่วงหน้าที่ คลินิกหู คอ จมูก 1792 ต่อ 1140