นพ.ไพโรจน์ อภัยบัณฑิตกุล

นพ.ไพโรจน์ อภัยบัณฑิตกุล

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์ศัลยกรรมผ่านกล้อง, คลินิกเต้านม
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2535

  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • 2538

  วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

 • 2542

  วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.ไพโรจน์ อภัยบัณฑิตกุล

วันจันทร์
 • 08.00 - 17.00 น.
วันอังคาร
 • 08.00 - 17.00 น.
วันพุธ
 • 08.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี
 • 08.00 - 17.00 น.
วันศุกร์
 • 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์
 • 08.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์