ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ

ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ

 • ความชำนาญพิเศษ
  ผ่าตัดส่องกล้อง (Arthroscopy) ข้อเข่าและข้อไหล่ การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา Sports Medicine
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์กระดูกและข้อ
 • เฉพาะทาง
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2541

  แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี

 • 2543

  วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2546

  วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2550

  Fellowship in Knee Arthroscopy and Sports Medicine: Shelbourne
  Clinic at Methodist Hospital, Indiana USA

 • 2550

  Research Fellow in Motion Analysis: Leon Root Motion Analysis Laboratory, Hospital for Special Surgery, New York USA

 • 2551

  Fellowship in Shoulder Surgery: Mt. Sinai School of Medicine, New York US

ตารางออกตรวจแพทย์

ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
 • 13.00 -16.00 น.
วันอาทิตย์

หมายเหตุ

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดแพทย์ล่วงหน้าที่ ศูนย์กระดูกและข้อ  1792 ต่อ 3103