พญ.กรวลี วีระธรากุล

พญ.กรวลี วีระธรากุล

 • ความชำนาญพิเศษ
  ศัลยกรรมเต้านม
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์ศัลยกรรมผ่านกล้อง, คลินิกเต้านม, คลินิกมะเร็ง
 • เฉพาะทาง
  ศูนย์ศัลยกรรม, คลินิกเต้านม, ศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร
 • ภาษา
  ไทย-อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2560

  แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ2)

 • 2565

  วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 • 2566

  วุฒิบัตร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Followship) ศัลยกรรมเต้านม
  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจแพทย์

พญ.กรวลี วีระธรากุล

วันจันทร์
 • 08:00 - 17:00 น.
วันอังคาร
 • 08:00 - 17:00 น.
วันพุธ
 • 08:00 - 17:00 น.
วันพฤหัสบดี
 • 08:00 - 17:00 น.
วันศุกร์
 • 08:00 - 17:00 น.
วันเสาร์
 • 08:00 - 17:00 น.
วันอาทิตย์

หมายเหตุ

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดแพทย์ล่วงหน้าที่ โทร. 02 441 7899 ต่อ 3117