พญ.กิ่งรัก นูมหันต์

พญ.กิ่งรัก นูมหันต์

 • ความชำนาญพิเศษ
  ตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์อายุรกรรม, ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์
 • เฉพาะทาง
  อายุรกรรมโรคผิวหนัง
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2543

  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2549

  MSC. in Clinical Dermatology, Cardiff University (Hospital of Wales), UK

ตารางออกตรวจแพทย์

พญ.กิ่งรัก นูมหันต์

วันจันทร์
 • 09.00 - 12.00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์