พญ.ชมพูนุท ทองม่วง

พญ.ชมพูนุท ทองม่วง

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2555

  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • 2564

  วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา

 • Certificate in Clinical fellow in Dermatosurgery

ตารางออกตรวจแพทย์

พญ.ชมพูนุท ทองม่วง

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
 • 09.00 - 12.00 น.