พญ.ณัฏฐรี สุขสว่าง

พญ.ณัฏฐรี สุขสว่าง

 • ความชำนาญพิเศษ
  อายุรศาสตร์โรคไต
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์อายุรกรรม, ศูนย์ไตเทียม
 • เฉพาะทาง
  อายุรกรรมทั่วไป
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2542

  แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

 • 2549

  วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลวชิระ

 • 2551

  วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลวชิระ

ตารางออกตรวจแพทย์

พญ.ณัฏฐรี สุขสว่าง

วันจันทร์
 • 07.00 - 16.00 น.
 • 16.00 - 20.00 น.
วันอังคาร
 • 07.00 - 16.00 น.
วันพุธ
 • 07.00 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดี
 • 07.00 - 16.00 น.
วันศุกร์
 • 07.00 - 16.00 น.
วันเสาร์
 • 17.00 - 20.00 น.
วันอาทิตย์
 • 17.00 - 20.00 น.

หมายเหตุ

วันที่ 2,9,16,30 มีนาคม 2566 ออกตรวจ 16.00 -20.00 น.

วันที่ 4,5,11,12,18,19 มีนาคม 2566 ออกตรวจ 17.00 -20.00 น.

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดแพทย์ล่วงหน้าที่ ศูนย์อายุรกรรม  1792 ต่อ 1159, 1160