พญ.ธันยธร พิสิฐบัณฑูรย์

พญ.ธันยธร พิสิฐบัณฑูรย์

 • ความชำนาญพิเศษ
  โรคภูมิแพ้และระบบภูมิคุ้มกัน
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  คลินิกกุมารเวช
 • เฉพาะทาง
  กุมารเวชศาสตร์
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2555

  ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2559

  วุฒิบัตร กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

   

  แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และระบบภูมิคุ้มกัน โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2561

  วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และระบบภูมิคุ้มกัน โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจแพทย์

พญ.ธันยธร พิสิฐบัณฑูรย์

วันจันทร์
 • 08.00-17.00 น.
วันอังคาร
 • 08.00 - 12.00 น.
 • 17.00 - 18.00 น.
วันพุธ
 • 08.00 - 17.00 น.
 • 17.00 - 19.00 น.
วันพฤหัสบดี
 • 07.00 - 16.00 น.
วันศุกร์
 • 07.00 - 16.00 น.
วันเสาร์
 • 07.00 - 16.00 น.
วันอาทิตย์

หมายเหตุ

วันที่ 4,8,25 มีนาคม 2566 ออกตรวจ 07.00 -16.00 น.

วันที่ 11 มีนาคม 2566 ออกตรวจ 07.00 -13.00 น.

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดแพทย์ล่วงหน้าที่ คลินิกกุมารเวช 1792 ต่อ 3126, 3128, 3182