พญ.พรทิพย์ บุญศิริคำชัย

พญ.พรทิพย์ บุญศิริคำชัย

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  คลินิกกุมารเวช
 • เฉพาะทาง
  กุมารเวชศาสตร์
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2530

  ปริญญาบัตรแพทย์ศาสตรบัณฑิต สถาบัน ศิริราชพยาบาล

 • 2536

  วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม กุมารเวชศาสตร์ สถาบัน ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจแพทย์

พญ.พรทิพย์ บุญศิริคำชัย

วันจันทร์
 • 08.00 - 17.00 น.
วันอังคาร
 • 07.30 - 16.30 น.
วันพุธ
 • 07.30 - 16.30 น.
วันพฤหัสบดี
 • 08.00 - 17.00 น.
วันศุกร์
 • 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

หมายเหตุ

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดแพทย์ล่วงหน้าที่ คลินิกกุมารเวช 1792 ต่อ 3126, 3128, 3182