พญ.รัชฎาวัลย์ ธรรมคุณานนท์

พญ.รัชฎาวัลย์ ธรรมคุณานนท์

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์สูตินรีเวช, ศูนย์โรคเฉพาะสตรี และศัลยกรรมผ่านกล้อง
 • เฉพาะทาง
  สูติ-นรีเวช
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2540

  แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2546

  วุฒิบัตร สาขาสูตินรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี

ตารางออกตรวจแพทย์

พญ.รัชฎาวัลย์ ธรรมคุณานนท์

วันจันทร์
 • 09.30 - 15.00 น.
วันอังคาร
 • 09.30 - 15.00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
 • 09.30 - 15.00 น.
วันเสาร์
 • 09.30 - 12.00 น.
วันอาทิตย์

หมายเหตุ

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดแพทย์ล่วงหน้าที่ ศูนย์สูตินรีเวช  1792 ต่อ 3235 หรือ 3236