พญ. ศิรินันท์ ศรีศักดิ์สรชาติ

พญ. ศิรินันท์ ศรีศักดิ์สรชาติ

  • ความชำนาญพิเศษ
    แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
  • ประจำคลินิกและศูนย์
    ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน, ศูนย์ตรวจสุขภาพ, คลินิกอาชีวเวชศาสตร์
  • ภาษา
    ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

ตารางออกตรวจแพทย์

พญ. ศิรินันท์ ศรีศักดิ์สรชาติ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์