พญ.สุภาวิตา เผ่าเจริญ

พญ.สุภาวิตา เผ่าเจริญ

 • ความชำนาญพิเศษ
  ทางเดินอาหารและตับ
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  คลินิกระบบทางเดินอาหารและตับ, ศูนย์อายุรกรรม
 • เฉพาะทาง
  อายุรกรรมทั่วไป
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

ตารางออกตรวจแพทย์

พญ.สุภาวิตา เผ่าเจริญ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
 • 08.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์