ศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล

ศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล

 • ความชำนาญพิเศษ
  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์กระดูกและข้อ
 • เฉพาะทาง
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2530

  Fellow in Hand and Microsurgery, University of Illinoid, Chicaco, USA

 • Fellow in Medical education ที่ Mc Master Hamilton, Ontario, Canada

ตารางออกตรวจแพทย์

ศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

หมายเหตุ

สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดแพทย์ล่วงหน้าที่ ศูนย์กระดูกและข้อ  1792 ต่อ 3103