เชื้อ เอช.ไพโลไร ต้นเหตุมะเร็งกระเพาะอาหาร

ทำความรู้จัก Helicobacter Pylori หรือเชื้อเอช.ไพโลไร

เป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่ง เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะอาศัยอยู่ภายในกระเพาะอาหาร ซึ่งบางรายอาจไม่มีอาการ เชื้อนี้เป็นสาเหตุสำคัญของโรคแผลในกระเพาะอาหาร สามารถติดต่อได้ง่ายผ่านทางน้ำลาย การรับประทานอาหารร่วมกัน และกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่

องค์การอนามัยโลกจัดให้เชื้อ H.Pylori เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของมะเร็ง (Classl Carcinogen) เช่นเดียวกับบุหรี่ และไวรัส ตับอักเสบบี ดังนั้น การกำจัดเชื้อให้หมด จึงเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารในอนาคตได้

การวินิจฉัยเพื่อคัดกรอง เชื้อเอช.ไพโลไร

1.ส่องกล้องในกระเพาะอาหาร
2.เจาะเลือดตรวจหาแอนติบอดี้ต่อเชื้อ (บอกการติดเชื้อในปัจจุบัน)
3.ตรวจอุจจาระหาแอนติเจนของเชื้อ
4.ตรวจหาพยาธิวิทยาโดยย้อมสีชื้นเนื้อ
5.ตรวจลมหายใจ (Urea Breath Test)

การตรวจหาเชื้อ H.Pylor ด้วยวิธีเป่าลมหายใจ 13C-UBT (UREA BREATH TEST)

เป็นการตรวจหาเชื้อ H.pylor ในกระเพาะอาหาร จากการวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ (H.pylori) เป็นการตรวจคัดกรอง และติดตามการรักษาที่ได้ผลเป็นอย่างดี เป็นวิธีการที่ได้การรับรองมาตรฐานสากล และยังเป็นวิธีการตรวจหาการติดเชื้อแบบ non-invasive ที่มีความแม่นยำ และปลอดภัยสูง

ข้อดีของการตรวจหาเชื้อ เชื้อเอช.ไพโลไร

ด้วยวิธีตรวจลมหายใจ หรือ Urea Breath Test

 • ผู้ป่วยไม่เจ็บปวด
 • ดูดซึมได้รวดเร็ว
 • เม็ดยาที่ต้องรับประทาน มีรสส้ม ทำให้รับประทานง่าย
 • บ่งบอกสถานะการติดเชื้อได้ครอบคลุมในกระเพาะอาหาร
 • มีความไว และความแม่นนำสูง
 • ไม่เป็นสารรังสี
 • ปลอดภัยต่อเด็ก และสตรีมีครรภ์
 • ได้รับรองมาตรฐานยุโรป
 • ไม่เหลือสารตกค้างในร่างกาย

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ

 1. งดอาหารเครื่องดื่ม และบุหรี่ ก่อนการตรวจอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
 2. งดสูบบุหรี่ก่อนการตรวจอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
 3. งดดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดก่อนตรวจอย่างน้อย 3 วัน
 4. งดยากลุ่มปฏิชีวนะ หรือยาฆ่าเชื้อก่อนการตรวจอย่างน้อย 4 สัปดาห์
 5. งดยาลดการหลั่งกรดกลุ่ม PPI และกลุ่ม P-CABs ทุกชนิดก่อนการตรวจอย่างน้อย 2สัปดาห์
 6. งดอาหารกลุ่มที่มียูเรียสูง เช่น น้ำอ้อย น้ำสับปะรด

ขั้นตอนการทดสอบ

 1. เป่าลมหายใจ ลงในถุงตัวอย่าง 00Minute Bag (Base Line) จนเต็มถุง
 2. ปิดฝาถุงให้สนิท
 3. ละลาย Granule 13C โดยเติมน้ำเปล่า 100 มิลลิลิตร ลงในภาชนะ ผลมให้เข้ากันแล้วดื่มทันที
 4. นั่งอยู่กับที่ 30 นาที
 5. เป่าลมหายใจลงในถุงตัวอย่างใบที่ 2 00Minute Bag (Base Line) จนเต็มถุง
 6. เก็บถุงตัวอย่างทั้งสองใบ ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์

การระบาด ในประเทศไทยพบผู้ใหญ่ประมาณ 40% ติดเชื้อเอช ไพโลไร ส่งผลให้เกิดโรค ดังนี้

 1. กระเพาะอาหารอักเสบ
 2. แผลในกระเพาะอาหารเรื้อรัง
 3. แผลในลำไส้เล็กส่วนต้น
 4. กระเพาะอาหารแห้งฝ่อ
 5. มะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่กระเพาะอาหาร
 6. มะเร็งกระเพาะอาหาร

อาการต้องสงสัย ที่ควรมาพบแพทย์

 • ปวดแน่นท้อง
 • จุดเสียดลิ้นปี่
 • ท้องอืด เรอบ่อย
 • อาหารไม่ย่อย
 • อุจจาระสีดำ
 • ผู้ที่มีญาติสายตรง
 • เป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร
 • โลหิตจาง

การรักษาและการป้องกัน

 • กรณีตรวจพบ เชื้อเอช.ไพโลไร ควรพบแพทย์เพื่อรับการยับยั้งการหลั่งกรดร่วมกับยาปฏิชีวนะ
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยาแอสไพริน ยากลุ่ม NSAIDs เพื่อลดการเกิดแผลในกระเพาะ
 • ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

บทความโดย :
ทนพญ. วรวลัญช์ ทองคำ (หัวหน้าแผนกปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์)
ร่วมกับ บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด

 


รพ.วิชัยเวชฯ​ อ้อมน้อย
02-441-7899  ต่อ 1111 , 3124 หรือ1792
ติดต่อผ่านช่องทางไลน์ได้ง่ายๆ  Line
สามารถตรวจเช็ค ตารางแพทย์ออกตรวจ เพื่อขอเข้ารับคำปรึกษาได้เลยค่ะ