TACE ทางเลือกในการรักษามะเร็งตับ ไม่ต้องผ่าตัด ลดผลข้างเคียง

การรักษามะเร็งตับด้วยวิธี TACE

TACE  ย่อมาจาก Transarterial Chemoembolization เป็นการรักษาโรคมะเร็งตับ  ในระยะที่ 3  หรือที่เรียกว่าระยะ Intermediate Stage ซึ่งการรักษาด้วยวิธี TACE คือการให้ยาเคมีบำบัดเฉพาะที่ โดยแพทย์จะทำการเจาะผิวหนังให้เป็นแผลขนาดเล็ก เพื่อสอดสายให้ยาบริเวณขาหนีบด้านขวาหรือซ้าย หลังจากนั้นจะทำการใส่สายสวนหลอดเลือดเข้าไปยังตำแหน่งที่มีก้อนมะเร็งอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นก้อนมะเร็งที่ตับ แล้วจึงให้ยาเคมีบำบัดเฉพาะที่

ทางเลือกในการรักษามะเร็งตับTACE

 

ข้อดีของการรักษาด้วย TACE

  • เป็นวิธีที่ช่วยลดผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นกับคนไข้
  • สามารถรับยาเคมีบำบัดได้อย่างเต็มที่
  • ใช้เวลาพักฟื้นน้อย คนไข้นอไม่ต้องนอน รพ.นาน

TACE สามารถรักษามะเร็งตับได้ทุกชนิดหรือไม่?

สำหรับ TACE จะใช้ในการรักษาโรคมะเร็งตับที่เรียกว่า Hepatocellular Carcinoma หรือ HCC ซึ่งเป็นมะเร็งตับที่เกิดจากเซลล์ของตับกลายเป็นเซลล์มะเร็ง และอีกชนิดนึง คือ เกิดมะเร็งที่จุดอื่นและกระจายมาที่ตับ โดยอาจจะกระจายมาจากลำไส้มาที่ตับ ซึ่งลักษณะนี้ก็สามารถรักษาด้วยวิธี TACE ได้

TACE แตกต่างจากการรักษาด้วยวิธีอื่นอย่างไร?

ข้อดีของ TACE คือ แพทย์สามารถให้ยาเคมีบำบัดเข้าไปเฉพาะที่ ซึ่งจะต่างจากการให้ยาเคมีบำบัดแบบทั่วไป เนื่องจากการให้ยาเคมีบำบัดแบบเฉพาะที่ แพทย์จะใส่สายสวนหลอดเลือดเข้าไปที่ตำแหน่งของก้อนมะเร็งเลย ทำให้ลดผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากยาเคมีบำบัด เมื่อเทียบกับการให้ยาเคมีบำบัดแบบปกติทางหลอดเลือดดำ ซึ่งการให้ยาเคมีบำบัดลักษณะนั้นจะมีผลข้างเคียงมากกว่า เพราะฉะนั้นการรักษาด้วยวิธี TACE จะทำให้ผู้ป่วยทนต่อการรักษาได้ดีกว่า และรับยาเคมีบำบัดได้อย่างเข้มข้า และครบตามปริมาณที่เหมาะสม

ระยะเวลาในการทำหัตถการ สำหรับการรักษาด้วยวิธี TACE

ขึ้นอยู่กับขนาดของก้อนและตำแหน่งของก้อนมะเร็ง หากก้อนมะเร็งอยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย ระยะเวลาในการทำหัตถการ อาจจะอยู่ที่ประมาณ 45 นาทีหรือน้อยกว่า แต่หากก้อนมะเร็งอยู่ในตำแหน่งที่ยาก หรือมีหลายก้อน และสายสวนหลอดเลือดต้องเข้าถึงก้อนที่มีความซับซ้อน อาจจะใช้เวลาในการทำหัตถการประมาณ 1-1.30 ชั่วโมง

ขั้นตอนการรักษามะเร็งตับ ด้วยวิธี TACE

การติดตามผลหลังเข้ารับการรักษาด้วย TACE

หลังคนไข้เข้ารับการรักษาด้วยวิธี TACE แพทย์จะทำการติดตามผลการรักษา ด้วยเครื่อง CT Scan หรือ MRI ภายใน 4 สัปดาห์หลังจากเข้ารับการรักษา เพื่อทำการประเมินว่าลักษณะของก้อนมะเร็งมีขนาดเป็นอย่างไร ยุบลงมากน้อยไค่ไหน หรือมีการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดระดับไหน หากมีการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดได้ดี อาจจะทำการรักษาต่อเนื่องอีกไม่กี่ครั้งก็สามารถคุมโรคได้ หลังจากนั้นก็แค่นัดคนไข้มาติดตามอาการต่อเป็นระยะ

ซึ่งระยะเวลาในการรักษาขึ้นกับขนาดของก้อนมะเร็ง และการตอบสนองต่อการรักษาของร่างกายผู้ป่วย ว่าสามารถทนต่อภาวะแทรกซ้อนของยาเคมีบำบัดได้ดีขนาดไหน

ซึ่งระยะเวลาในการรักษาด้วยวิธี TACE จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง

  1. หลังจากเข้ารับการรักษา จะมีการติดตามผลด้วย CT Scan หรือ MRI ภายใน 4 สัปดาห์
  2. หากต้องมีการรักษาต่อเนื่อง จะเป็นการให้ยาเคมีบำบัดใน Section ที่ 2 ในอีก 6 สัปดาห์ คือคนไข้จะมีเวลาในการพักประมาณเดือนครึ่ง หลังจากนั้นแพทย์จะให้ยาเคมีบำบัดด้วยวิธี TACE เป็น Cycle ไปเรื่อย ๆ

TACE กับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม

โดยปกติหากคนไข้มีก้อนมะเร็งขนาดใหญ่ หรือเป็นมะเร็งระยะลุกลามมาก หากไม่ทำการรักษา โอกาสเสียชีวิตสูง ในระยะเวลาสั้น แต่หากเข้ารับการรักษาด้วยวิธี TACE จากงานวิจัยหรือผลการรักษาที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า TACE มีประโยชน์อย่างมากหากก้อนมะเร็งตอบสนองต่อการรักษาได้ดี จะสามารถยืดอายุของผู้ป่วยมะเร็งออกไป 2-5 ปี

สำหรับผู้ป่วยมะเร็งในระยะที่ 3 หรือระยะลุกลามที่มีข้อสงสัย มีคำถาม หรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาด้วยวิธี TACE หรือการรักษาด้วยวิธีของศูนย์รังสีร่วมรักษา สามารถติดต่อปรึกษาได้ที่ศูนย์รังสีร่วมรักษา วิชัยเวช รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เราพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคนไข้ทุกคนอย่างเต็มที่

ขอบพระคุณข้อมูลจาก

น.อ.นพ.เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีร่วมรักษาส่วนลำตัว
ผู้อำนวยการศูนย์รังสีร่วมรักษาวิชัยเวช รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

 

 

ติดต่อ ศูนย์รังสีร่วมรักษา วิชัยเวช
รพ.วิชัยเวชฯ​ อ้อมน้อย  
02-441-7899  ต่อ 1111 , 3124
หรือ1792 /ติดต่อผ่านช่องทางไลน์ได้ง่ายๆ Line
หรือสามารถตรวจเช็ค ตารางแพทย์ออกตรวจ เพื่อขอเข้ารับคำปรึกษาได้เลยค่ะ