3 อาการโรคไตต้องระวัง

3 อาการโรคไตต้องระวัง!!

หากพบปัสสาวะเป็นฟองหรือขุ่น มีอาการบวมทั้งตัว เช่นที่เปลือกตา หรือเท้า หรือ ปวดหลังบริเวณใต้ชายโครงข้างกระดูกสันหลัง

ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไต เพราะหากเป็นโรคไตและไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาการโรคไตจะแย่ลงทีละน้อย ในระยะแรกอาจไม่รู้ว่าเป็น ทำให้อาการแย่ลงไม่ทันต่อการรักษา