4 วิธีชนะน็อกมะเร็ง

มะเร็งเป็นโรคที่ไม่มีใครอยากเป็น แต่จากสถิติในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งมากขึ้น  หากตรวจพบแล้วว่าเป็นมะเร็ง  ควรทำอย่างให้สามารถอยู่กับมะเร็งได้ และชนะโรคร้ายในที่สุด 4 วิธีที่ผู้ป่วยมะเร็งควรทำ ได้แก่

1. ยอมรับและก้าวต่อ เข้มแข็งเข้าใจสถานการณ์จะทำให้ก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้เร็วขึ้น
2. ตั้งเป้าหมายในการรักษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาและเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
3. ดูแลร่างกายให้ดี ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทานอาหารที่ดี และพักผ่อนให้เพียงพอ
4. ไม่เครียดและเติมกำลังใจ พูดคุยกับเพื่อน คนในครอบครัว ระบายความกังวลใจ ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพราะกำลังใจสำคัญที่สุด