คู่สัญญาประกัน

การเข้ารับบริการสำหรับลูกค้าที่มีประกัน

ขั้นตอนที่ 1

สำหรับผู้ที่มีประกันสุขภาพภาคเอกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ จะได้รับความคุ้มครองในการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย โดยเราทำงานร่วมกับบริษัทประกันชั้นนำ

**ในการเข้ารับบริการท่านสามารถตรวจสอบ รายชื่อบริษัทคู่สัญญาประกันสุขภาพได้ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 02-441-7899

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อตรวจสอบรายชื่อบริษัทประกันเรียบร้อย จะมีขั้นตอนในการรับบริการโดยใช้สิทธิ์ประกัน ดังนี้

1. ในกรณีทั่วไปและฉุกเฉิน กรุณาเตรียมแสดงบัตรเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ ดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • บัตรที่ทางราชการออกให้ หรือ
 • บัตรประกัน หรือเลขกรรมธรรม์

2. บริการผู้ป่วยนอก

 • ผู้ป่วยลงนามในเอกสารใบยินยอมก่อนเข้ารับบริการที่เวชระเบียน บริเวณลูกค้าสัมพันธ์ อาคาร 2
 • กรณีมีส่วนเกินจากประกันผู้ป่วยต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าส่วนเกินดังกล่าว

3. บริการผู้ป่วยในที่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน

 • ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อทำนัด ผู้ป่วยให้ข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อ
 • เจ้าหน้าที่ดำเนินการประสานงานบริษัทประกันของท่าน เพื่อเช็คสิทธิ์การเคลมประกัน
 • กรณีมีส่วนเกินจากประกันผู้ป่วยต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าส่วนเกินดังกล่าว

** หมายเหตุ : กรณีใช้สิทธิ์อื่น ๆ โปรดติดต่อสอบถามโทร. 02-441-7899 ก่อนเข้ารับบริการ

รายชื่อบริษัทคู่สัญญาประกันสุขภาพ

 • บริษัท. เอ ไอ เอ จำกัด
 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
 • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท TPA (เธิร์ด พาร์ที้ แอ๊ดมิน จำกัด)
 • บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แอกซ่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เจนเนอราลี่ประกันภัย(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทบางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ จำกัด
 • บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอ็มเอสไอจีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ( มหาชน)
 • บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เมดิลิงค์(ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สไมล์ ทีพีเอ จำกัด
 • บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอฟพีจีประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอเชียประกันภัย1950 จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย
 • บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)จำกัด