วิชัยเวช อ้อมน้อย ปันสุข ครั้งที่ 1 แบ่งปันสิ่งของให้น้องๆ สถานแรกรับเด็กและเยาวชน จ.นครปฐม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย จัดโครงการปันสุข เพื่อบริจาค อุปกรณ์การกีฬา ตู้ยาสามัญประจำบ้าน และเวชภัณฑ์ยารักาษาโรค ให้กับ น้องๆ ใน สถานแรกรับเด็กและเยาวชน จ.นครปฐม ภายใต้การดูแลของสถานพินิจเด็กและเยาวชน จ.นนทบุรี นอกจากนี้ ทีมงานยังสร้างความสนุกสนาน กับกิจกรรมสันทนาการต่างๆให้กับน้องๆอีกด้วย