ตรวจเชื้อ H.Pylori ด้วยวิธีเป่าลมหายใจ Urea Breath Test

ราคา 2,500 บาท
ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567