ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี!

ราคา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567