ผู้มีสิทธิ์ประกันสังคมทำฟันฟรี

ราคา ไม่มีค่าใช้จ่าย (สิทธิ์ประกันสังคม 900 บาทต่อปี)
ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567