ตรวจหาแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Score

ราคา 4,500
ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2567