ความประทับใจ เสียงตอบรับจากผู้ประกันตน คุณสุภาพร หวานชะเอม หลังเข้าใช้บริการคลินิกประกันสังคมที่ รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

คุณสุภาพร หวานชะเอม
ใช้ประกันสังคมกับวิชัยเวช อ้อมน้อย ตอนแรกไม่คิดว่าการใช้ประกันสังคม จะได้รับบริการแบบพรีเมี่ยม เหมือนจ่ายเงินเอง ดีจริงๆ ส่วนใหญ่ประกันสังคม คนจะพูดในแง่ที่ว่า ก็จะคล้ายๆบัตร 30 บาท แต่ที่วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ไม่ใช่ ทุกคนคือดี ดูแลดีมาก ตั้งแต่ห้องประกันสังคม จนถึงคุณหมอคุณพยาบาล ไม่เหมือนใช้ประกันสังคมเลย ดีมากๆ