ความประทับใจ ของ คุณอนัน สินเหล็ก หลังเข้ารักษาน้ำท่วมปอด ที่ รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

คุณอนัน สินเหล็ก
ความประทับใจ หลังเข้ารักษาน้ำท่วมปอด ที่ รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย