ความประทับใจ ของ คุณอรทัย โกทองยม และ คุณเอกพล เสมสวัสดิ์ หลังเข้ารักษาภาวะมีบุตรยากสำเร็จด้วย IUI ที่ รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

คุณอรทัย โกทองยม และ คุณเอกพล เสมสวัสดิ์
ความประทับใจ หลังเข้ารักษาภาวะมีบุตรยากสำเร็จด้วย IUI ที่ รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย