ความประทับใจ ของ คุณสุภาพร หวานชะเอม การรักษาอุดเส้นเลือดที่ก้อนเนื้องอก ด้วยวิธีรังสีร่วมรักษา ที่ รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

คุณสุภาพร หวานชะเอม
ความประทับใจ การรักษาอุดเส้นเลือดที่ก้อนเนื้องอก ด้วยวิธีรังสีร่วมรักษา ที่ รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย