ความประทับใจ ของ คุณประภัสสร วงจินดา เปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยการผ่าตัด ที่ รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

ณประภัสสร วงจินดา
ความประทับใจ เปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยการผ่าตัด ที่ รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย