ห้องพักและราคา

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ได้คอยอำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้าน ของการตรวจรักษาพยาบาล รวมถึงจัดเตรียมห้องพักไว้บริการผู้ป่วยและญาติที่ต้องพักค้างคืนที่โรงพยาบาลไว้อย่างครบครัน บริการห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย มีดังต่อไปนี้

ห้องเดี่ยว VIP ICU อาคาร 2

  • ค่าห้อง 3,500 บาท
  • ค่าอาหาร 500 บาท
  • ค่าบริการพยาบาล 2,700 บาท
  • ค่าบริการโรงพยาบาล 500 บาท
  • ราคารวม 7,200 บาท
ห้องเดี่ยว VIP ICU อาคาร 2