ประกันสังคม

การเข้ารับบริการสำหรับลูกค้าที่มีประกันสังคม

ขั้นตอนที่ 1

สำหรับผู้ที่มีประกันสังคม จะได้รับความคุ้มครองในการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนในการรับบริการโดยใช้สิทธิ์ประกัน มีดังนี้

1. ในกรณีทั่วไปและฉุกเฉิน กรุณาเตรียมแสดงบัตรเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ ดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
  • บัตรที่ทางราชการออกให้ หรือ
  • บัตรประกัน หรือเลขกรรมธรรม์

2. บริการผู้ป่วยนอก

  • ผู้ป่วยลงนามในเอกสารใบยินยอมก่อนเข้ารับบริการที่เวชระเบียน บริเวณลูกค้าสัมพันธ์ อาคาร 2
  • กรณีมีส่วนเกินจากประกันผู้ป่วยต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าส่วนเกินดังกล่าว

3. บริการผู้ป่วยในที่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน

  • ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อทำนัด ผู้ป่วยให้ข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อ
  • เจ้าหน้าที่ดำเนินการประสานงานบริษัทประกันของท่าน เพื่อเช็คสิทธิ์การเคลมประกัน
  • กรณีมีส่วนเกินจากประกันผู้ป่วยต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าส่วนเกินดังกล่าว

** หมายเหตุ : กรณีใช้สิทธิ์อื่น ๆ โปรดติดต่อสอบถามโทร. 02-441-7899 ก่อนเข้ารับบริการ