ศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้อง หรือศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง แผลเล็ก

ศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้อง หรือศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง แผลเล็ก

การผ่าตัดส่องกล้อง หรือการศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง (Minimally Invasive Surgery) เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ที่ช่วยให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลง ลดอาการเจ็บแผล และใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแผล ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น

กระบวนการและขั้นตอนการผ่าตัด

ศัลยแพทย์จะทำการเจาะรูขนาดเล็ก ประมาณ 5-10 มิลลิลิตร ผ่านช่องท้อง หรือผิวหนังใกล้บริเวณอวัยวะที่ต้องการผ่าตัด จำนวน 1-4 รู ขึ้นอยู่กับโรคที่ต้องการรักษา เพื่อสอดท่อที่มีไฟฉายและกล้องขนาดเล็กที่สามารถบันทึกภาพอวัยวะภายในของผู้ป่วย โดยจะทำการส่งภาพมายังจอมอนิเตอร์ ให้ศัลยแพทย์มองเห็นบริเวณที่ต้องการผ่าตัดได้อย่างชัดเจน ทำให้ผลที่ได้หลังการผ่าตัดมีความเที่ยงตรงและแม่นยำ

ข้อดีและข้อจำกัดของการผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้อง
 • แผลเล็ก– แผลเป็นเล็กกว่าวิธีการผ่าตัดแบบเปิดแผลกว้างอย่างเห็นได้ชัด
 • เจ็บน้อย– หลังผ่าตัดผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บแผลน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแผลกว้าง
 • ฟื้นตัวเร็ว– เนื่องจากเนื้อเยื่อได้รับความบาดเจ็บน้อยกว่า แผลผ่าตัดเล็ก เกิดพังผืดน้อย และลดโอกาสการเกิดแผลติดเชื้อได้มาก ทำให้ร่างกายสามารถฟื้นตัวได้เร็ว
 • ค่าใช้จ่ายไม่สูง – เนื่องจากใช้เวลาพักฟื้นระยะสั้น

เตรียมตัวอย่างไรก่อนการเข้ารับการผ่าตัดผ่านกล้อง?

 • หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติการแพ้ยาควรแจ้งแพทย์ให้ทราบก่อนการผ่าตัดส่องกล้อง เพื่อแพทย์จะต้องควบคุมโรคอื่นๆ ให้อยู่ในภาวะที่พร้อมรับการผ่าตัด
 • งดการดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ก่อนการผ่าตัดอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์
 • เตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนการผ่าตัด โดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ

ปฏิบัติตัวอย่างไรหลังการเข้ารับการผ่าตัดแผลเล็ก

 • ปฎิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
 • ไม่ทำงานหนักหรือยกของหนัก
 • ลุกเดินบ่อยๆ เริ่มจากช้าๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพังผืดในช่องท้อง
 • ตรวจร่างกายตามวันและเวลาที่แพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอ แต่หากเกิดความผิดปกติก่อนให้รีบพบแพทย์ทันที