สมาชิกเอ็กซ์คลูซีฟ

บัตร FAMILY EXCLUSIVE MEMBER CARD

บัตร FAMILY EXCLUSIVE MEMBER CARD

รายการสิทธิประโยชน์

 1. ลด 40% ค่าห้องพักผู้ป่วย
 2. ลด 20% ค่าอาหาร ค่าบริการทางการแพทย์และพยาบาล (เฉพาะ IPD), ค่าบริการรถพยาบาล (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์และพยาบาล)
 3. ลด 10% ค่าห้องผ่าตัด ค่ายาและค่าอาหารทางเส้นเลือด ,ค่าเวชภัณฑ์
 4. ลด 10% ค่ากายกาพบำบัด
 5. ลด 10% ค่าวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ (เฉพาะตรวจในรพ.)
 6. ลด 10% ค่าวินิจฉัยทางรังสีวิทยา (เฉพาะตรวจในรพ.)
 7. ลด 10% ค่าทันตกรรม อุด ขูด ถอน (ไม่รวมค่าแพทย์)
 8. ลด 20% ค่าห้อง ICU , CCU

รายการสิทธิประโยชน์เพิ่ม

 1. คูปองตรวจสุขภาพ 7 รายการ และ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) มูลค่ารวม 2,030 บาท
 2. ส่วนลด แคลเซียมสกอ ปกติ 8,720 บาท พิเศษ 2,500 บาท (รวมค่าแพทย์และบริการ)
 3. ส่วนลด ตรวจเชื้อ H.Pylori ด้วยวิธีเป่าลมหายใจ ราคาปกติ 3,020 บาท พิเศษ 2,500 บาท (ไม่รวมค่าแพทย์รวมค่าบริการ)

เงื่อนไขการใช้บัตร

 1. กรุณาแสดงบัตรสมาชิกก่อนรับบริการทุกครั้ง
 2. สมาชิกบุคคล รับสิทธิ์ส่วนลดเฉพาะผู้มีชื่อปรากฎบนบัตรเท่านั้น
 3. สมาชิกครอบครัวรับสิทธิ์ส่วนลด เฉพาะผู้ที่มีชื่อไห้ไว้ป็นหลักฐานกับทางโรงพยาบาลวันที่สมัครสมาชิกเท่านั้น
 4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือคืนป็นเงินสด
 6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถใช้สิทธิย้อนหลังได้
 7. บัตรสมาชิกมีอายุการใช้งานตามที่ระบุในบัตร
 8. บัตรสมาชิกนี้ใช้เป็นส่วนลด ” เฉพาะส่วนเกินครักษาพยาบาล ” ของวงเงินประกันทุกประเภท
 9. เงื่อนไขการใช้สิทธิเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด