สมาชิกเอ็กซ์คลูซีฟ

บัตร PLERN Junior Card

บัตร PLERN Junior Card

รายการสิทธิประโยชน์

 1. ลด 40% ค่าห้องพักผู้ป่วย
 2. ลด 20% ค่าห้อง ICU
 3. ลด 10% ค่าห้องผ่าตัด
 4. ลด 10% ค่ายา
 5. ลด 5% ค่าวัคซีน (ยกเว้นราคา Package)
 6. ลด 10% ค่าวินิจฉัยทางรังสีวิทยา (เฉพาะตรวจในรพ.)
 7. ลด 10% ค่าวินิจฉัยทางรังสี (เฉพาะตรวจในรพ.)
 8. ลด 10% ค่าทันตกรรม อุด ขูด ถอน (ไม่รวมค่าแพทย์)
 9. ปีละ 0 ครั้ง ตรวจสุขภาพฟันไม่เสียค่าใช้จ่าย

เงื่อนไขการใช้บัตร

 1. กรุณาแสดงบัตรสมาชิกก่อนรับบริการทุกครั้ง
 2. สมาชิกเด็ก รับสิทธิ์ส่วนลดสำหรับเจ้าของบัตรหรือผู้ที่ถือบัตรมาแสดงเท่านั้น
 3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือคืนเป็นเงินสด
 5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถใช้สิทธิย้อนหลังได้
 6. บัตรสมาชิกมีอายุ 1 ปี นับจากวันอนุมัติใช้บัตร
 7. บัตรสมาชิกนี้ใช้เป็นส่วนลด ” เฉพาะส่วนเกินค่ารักษาพยาบาล ” ของวงเงินประกันทุกประเภท