มะเร็งตับ รักษาหายไหม

การรักษามะเร็งตับ
จะต้องพิจารณาจากความรุนแรงของโรค ขนาดของก้อนมะเร็ง จำนวนของก้อนมะเร็ง และสภาพตับของผู้ป่วย ซึ่งการพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรก หรือมะเร็งที่มีก้อนขนาดเล็ก ซึ่งในระยะเริ่มแรกส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักไม่มีอาการ การตรวจพบมะเร็งในระยะนี้ มักพบได้จากการตรวจคัดกรองมะเร็ง ซึ่งจะเป็นมาก เพราะหากพบมะเร็งในระยะแรก โอกาสที่จะรักษาเพื่อให้หายขาดก็จะมีโอกาสสูง ส่วนผู้ป่วยมะเร็งตับที่มีอาการ มักพบในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับในระยะลุกลาม หรือระยะที่ตับเริ่มมีปัญหาหรือ ตับเริ่มวาย ซึ่งเมื่อเป็นในระยะลุกลาม การรักษาให้หายขาดจะทำได้ยาก จะเป็นการรักษาแบบประคับประคอง

ซึ่งการรักษามะเร็งตับทำได้หลายวิธี แต่อาจจะแบ่งได้เป็น 2 แนวทาง

แนวทางที่ 1 เป็นรักษาเพื่อให้ก้อนมะเร็งตับหายไป   ได้แก่

  • การเปลี่ยนตับ หรือการปลูกถ่ายตับ คือ การนำตับเดิมออก และนำตับใหม่เปลี่ยนแทนเข้าไป
  • การผ่าตัดเพื่อเอาก้อนมะเร็งออกไป หรือกรณีที่คนไข้ไม่สามารถทำการผ่าตัดได้ หรือคนไข้ปฎิเสธการผ่าตัด แต่การทำงานของตับยังดีอยู่ และยังมะเร็งยังไม่แพร่กระจายไปยังเส้นเลือดดำในตับ แพทย์ก็อาจจะพิจารณาทำการรักษาด้วยวิธีรังสีร่วมรักษา
  • การรักษาเพื่อทำให้ก้อนมะเร็งเล็กลงด้วยการจี้ไฟฟ้า Radio Frequency Ablation

แนวทางที่ 2 เป็นการรักษาเพื่อประคับประคอง เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งตับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แพทย์อาจจะพิจารณาเลือกการรักษาด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้

  • การรักษาด้วยวิธธี TACE Transarterial Chemoembolization  หรือการให้ยาเคมีบำบัดเฉพาะที่ เป็นการให้ยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดแดงใหญ่ ที่ไปเลี้ยงก้อนมะเร็งตับ
  • ใช้สารกัมมันตรังสี ฉีดเข้าไปบริเวณเส้นเลือดแดงใหญ่ เพื่อให้ก้อนมะเร็งฝ่อ หรือเล็กลง
  • หรือเป็นการรักษาด้วยการให้ยาพุ่งเป้า หรือยาภูมิคุ้มกันบำบัด เพื่อรักษามะเร็งตับ ที่อาจจะอยู่ในระยะลุกลาม

เพราะฉะนั้นการป้องกันมะเร็งตับที่ดีที่สุด คือการสังเกตตัวเองว่ามีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับหรือไม่ หากท่านมีโรคตับซ่อนอยู่หรือมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งตับ ควรรีบมาปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาโรคตับนั้น ๆ เพื่อป้องกันการอักเสบของตับ เพราะหัวใจในการรักษาโรคมะเร็งตับ คือการตรวจคัดกรองเพื่อให้พบโรคในระยะเริ่มต้นเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด และผู้ป่วยมีโอกาสหายขาดได้

 

นพ.ศิษฏา หาญสุรนันท์
แพทย์เฉพาะทาง อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
ศูนย์อายุรกรรม และคลินิกมะเร็ง
รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

สำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งตับ หรือมีญาติ หรือคนรู้จักเป็นมะเร็งตับ สามารถขอเข้ารับคำปรึกษาที่ คลินิกมะเร็ง รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อยได้ทุกวัน โดยแพทย์จะประเมินจากระยะของมะเร็งของท่าน ซึ่งหากเข้ามาปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้น ก็สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งแพทย์จะให้คำปรึกษา และวางแนวทางการรักษาที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด

 

ติดต่อ คลินิกมะเร็ง ศูนย์อายุรกรรม
รพ.วิชัยเวชฯ​ อ้อมน้อย  
02-441-7899  ต่อ 1111 , 3124  หรือ1792
ติดต่อผ่านช่องทางไลน์ได้ง่ายๆ Line
สามารถตรวจเช็ค ตารางแพทย์ออกตรวจ  เพื่อขอเข้ารับคำปรึกษาได้เลยค่ะ