บริการทางการแพทย์

คลินิกระบบทางเดินอาหารและตับ รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ให้บริการด้านการรักษาโรคทั่วไปโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ รวมไปถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารและตับ พร้อมมาตรฐานการบริการครบวงจร ที่ทำให้ผู้เข้ารับการบริการทุกท่านมั่นใจในความปลอดภัยจากกระบวนการรักษาในทุกขั้นตอน เช่น การส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้ส่วนต้น และตรวจลำไส้ใหญ่ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยทำให้การวินิจฉัยโรคและการรักษาถูกต้องแม่นยำ ชัดเจน ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและปลอดภัย รวมไปถึงยังได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารและตับจากผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย

การบริการ

 1. การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับความผิดปกติหรือข้อบกพร่องของระบบทางเดินอาหารและตับ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบทางเดินอาหารและตับ
 2. บริการตรวจวินิจฉัยโรคกระเพาะอาหาร โรคมะเร็งหลอดอาหาร โรคมะเร็งลำไส้ โรคมะเร็งตับ โรคไวรัสตับอักเสบ โรคตับแข็งจากพิษสุรา โรคตับแข็ง โรคตับอ่อนอักเสบ ท้องเสีย ขับถ่ายผิดปกติ ท้องผูกเรื้อรัง โรคนิ่วในถุงน้ำดี เป็นต้น
 3. บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตรวจหามะเร็งเบื้องต้นของระบบทางเดินอาหาร ตับ ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน
 4. ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหาร

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อคลินิกระบบทางเดินอาหารและตับ
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย โทร. 02-441-7899 หรือ 1792
หรือติดต่อได้ผ่านช่องทาง Line

 

ค้นหาแพทย์

ทำนัด

ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์

นัดหมาย
ผ่านทางโทรศัพท์

โทร. 02-441-7899

ช่องทางที่ 2 ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

นัดหมาย
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

@vichaivej

ช่องทางที่ 3 ผ่านทาง Inbox

นัดหมาย
ผ่าน Facebook messenger

คลิกที่นี่เพื่อคุยกับเรา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

 • ไม่พบข้อมูล

ความประทับใจของผู้ป่วย

 • ไม่พบข้อมูล

รางวัลและการรับรอง

 • 2022-2023
  การรับรองผ่านมาตรฐาน Covid Free Area จังหวัดสมุทรสาคร

  2022-2023 ได้รับการรับรอวให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานข้อกำหนดและเงื่อนไข Covid Free Area ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการยืนยันว่าโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยในด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 • 2022
  รางวัล Outstanding Company Performance Award

  รางวัล Outstanding Company Performance Award เป็นการมอบให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ในระดับดีเด่น

 • 2022
  รางวัล Outstanding CEO Awards

  รางวัล Outstanding CEO Awards มอบให้กับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม และ นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

 • 2022
  รางวัล WSO ANGELS AWARDS GOLD STATUS 2022

  World Stroke Organization เป็นรางวัลที่รับรองและให้เกียรติทีมงานและบุคลากรทางการแพทย์ที่มุ่งมั่นในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองและเพื่อสร้างวัฒนธรรมในการติดตามการดูแลรักษา ความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นโครงการรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานโรคหลอดเลือดสมอระดับนานาชาติ

 • 2022-2025
  การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

  ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร

 • 2023-2025
  GREEN & CLEAN Hospital

  GREEN & CLEAN Hospital  รางวัลพัฒนาคุณภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ ตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับดีเยี่ยม (Excellent) โดยกรมอนามัย

 • 2023-2026
  STANDARD STROKE CENTER CERTIFICATION : SSCC

  ผ่านการรับรองคุณภาพศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ระดับ 4 ดาว โดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข