บริการทางการแพทย์

คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ให้บริการวินิจฉัย ดูแลและรักษาพยาบาลเด็กแบบองค์รวม ตั้งแต่แรกเกิด จนถึง อายุ 15 ปี โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการดูแลเด็กเฉพาะ มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ประกอบไปด้วย

 • บริการตรวจสุขภาพปรึกษาให้วัคซีนทั้งพื้นฐานและวัคซีนรวม
 • ตรวจรักษาโรคเด็ก ตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีพื้นที่รอรับบริการแยก สำหรับเด็กที่มาพบแพทย์ เพื่อรับวัคซีน กับเด็กป่วยรายอื่น
 • บรรยากาศภายในโรงพยาบาล ตกแต่งให้เด็ก ๆ รู้สึกเป็นมิตร มีมุมกิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ ให้รู้สึกผ่อนคลาย และให้ความร่วมมือในการรักษามากยิ่งขึ้น
 • หอทารกแรกเกิด ที่ดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางด้านทารกแรกเกิดโดยเฉพาะ
 • ห้องพักผู้ป่วยเด็ก

นอกจากนี้ยังมีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้ และ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ที่คอยดูแลทารกตั้งแต่แรกเกิด เพื่อให้คุณพ่อ คุณแม่มั่นใจในการตรวจ และรักษาลูกของคุณด้วยมาตรฐานในการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
ตั้งอยู่บริเวณ อาคาร3 ชั้น 1
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-441-7899 ต่อ 3128 ,3182 หรือ 1792
หรือติดต่อได้ผ่านช่องทาง Line  ได้ง่าย ๆ

ค้นหาแพทย์

ทำนัด

ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์

นัดหมาย
ผ่านทางโทรศัพท์

โทร. 02-441-7899

ช่องทางที่ 2 ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

นัดหมาย
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

@vichaivej

ช่องทางที่ 3 ผ่านทาง Inbox

นัดหมาย
ผ่าน Facebook messenger

คลิกที่นี่เพื่อคุยกับเรา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ความประทับใจของผู้ป่วย

 • ความประทับใจคลินิกกุมารเวช ครอบครัว จรดล
  ครอบครัว จรดล
  ครอบครัว จรดล
 • ความประทับใจคลินิกกุมารเวช ครอบครัว มณีรัตน์
  ความประทับใจคลินิกกุมารเวช ครอบครัว มณีรัตน์
  ครอบครัว มณีรัตน์
 • ความประทับใจคลินิกกุมารเวช ครอบครัว ด.ช. กรวิชญ์ วรพิน
  ความประทับใจคลินิกกุมารเวช ครอบครัว ด.ช. กรวิชญ์ วรพิน
  ครอบครัว ด.ช. กรวิชญ์ วรพิน
 • ความประทับใจคลินิกกุมารเวช ครอบครัว ด.ช. ไกรธนวิชญ์ กิจเจริญ
  ครอบครัว เด็กชายไกรธนวิชญ์ กิจเจริญ
  เด็กชายไกรธนวิชญ์ กิจเจริญ
 • ความประทับใจคลินิกกุมารเวช ครอบครัว น้องหยก น้องคิม น้องหงษ์
  ครอบครัวน้องหยก น้องคิม น้องหงษ์
  น้องหยก น้องคิม น้องหงษ์
 • ความประทับใจคลินิกกุมารเวช ครอบครัวน้องแนะแนว
  ครอบครัวน้องแนะแนว
  น้องแนะแนว

รางวัลและการรับรอง

 • 2022-2023
  การรับรองผ่านมาตรฐาน Covid Free Area จังหวัดสมุทรสาคร

  2022-2023 ได้รับการรับรอวให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานข้อกำหนดและเงื่อนไข Covid Free Area ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการยืนยันว่าโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยในด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 • 2022
  รางวัล Outstanding Company Performance Award

  รางวัล Outstanding Company Performance Award เป็นการมอบให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ในระดับดีเด่น

 • 2022
  รางวัล Outstanding CEO Awards

  รางวัล Outstanding CEO Awards มอบให้กับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม และ นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

 • 2022
  รางวัล WSO ANGELS AWARDS GOLD STATUS 2022

  World Stroke Organization เป็นรางวัลที่รับรองและให้เกียรติทีมงานและบุคลากรทางการแพทย์ที่มุ่งมั่นในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองและเพื่อสร้างวัฒนธรรมในการติดตามการดูแลรักษา ความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นโครงการรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานโรคหลอดเลือดสมอระดับนานาชาติ

 • 2022-2025
  การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

  ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร

 • 2023-2025
  GREEN & CLEAN Hospital

  GREEN & CLEAN Hospital  รางวัลพัฒนาคุณภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ ตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับดีเยี่ยม (Excellent) โดยกรมอนามัย

 • 2023-2026
  STANDARD STROKE CENTER CERTIFICATION : SSCC

  ผ่านการรับรองคุณภาพศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ระดับ 4 ดาว โดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข